Politica de confidențialitate

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ASOCIATIEI ANIMAL SOCIETY cu sediul în Str. Zarii 3, Sector 5, Bucuresti , în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.animal-society.org  („Site-ul”)

 

In scopul furnizarii serviciilor specifice ne obligam sa respectam cerintele Regulamentului (UE) 2016 / 679, Legea 190 / 2018 și legislatia incidenta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului, www.animal-society.org va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi

 

II.1 Nume şi prenume, adresa de e-mail (date pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / abonare la newsletter, în măsura în care ne contactați în acest fel)

II.2 Date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.animal-society.org,  colectand date de genul: sistemul de operare al dispozitivului, browser-ul si setarile lui, informatii stocate in cookie-uri, adresa IP, localizarea geografica a dispozitivului.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, www.animal-society.org prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

III.1 Pentru activităţi de informare venite ca raspuns in urma folosirii formularului de contact de catre dumneavoastra, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul emailului, de comunicări privind acțiunile organizate de ASOCIATIA ANIMAL SOCIETY (daca v-ati abonat la acest serviciu prin intermediul Site-ului).

Pentru dezabonarea de la serviciul de notificare cu privire la evenimentele noi, folositi linkul de „Dezabonare” primit in email.

 

III.2 Pentru analiza comportamentului si monitorizarea traficului se analizeaza date cum ar fi: sistemul de operare al dispozitivului, browser-ul si setarile lui, informatii stocate in cookie-uri, adresa IP, localizarea geografica a dispozitivului.

Acestea din urma sunt date colectate si gestionate de terți, cum ar fi Google, Facebook etc. si nu pot fi folosite la identificarea dumneavoastra.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, www.animal-society.org va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, www.animal-society.org poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.animal-society.org în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului;
 • pentru efectuarea analizei datelor si monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către www.animal-society.org pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către animal-society.org, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea animal-society.org cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către animal-society.org a datelor cu caracter personal inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, www.animal-society.org să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către animal-society.orgcătre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al animal-society.orgsau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care www.animal-society.org poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@animal-society.org.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://animal-society.org/politica-de-cookies/